irb@j[X
 QXNx  QOPVNS`QOPWNR
 QWNx  QOPUNS`QOPVNR
 QVNx  QOPTNS`QOPUNR
@QUNx QOPSNS`QOPTNR
@QTNx QOPRNS`QOPSNR
@QSNx QOPQNS`QOPRNR
@QRNx QOP1NS`QOPQNR
@QQNxA QOPONPO`QOPPNR
@QQNx@ QOPONS`X
@QPNxA QOOXNPO`QOPONR
@QPNx@ QOOXNS`X
@QONxA QOOWNPO`QOOXNR
@QONx@ QOOWNS`X